KURSY I SZKOLENIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS WSTĘPNY.

 Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do rozpoczęcia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Głównym i jedynym celem jest podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników studiów tak, aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie A1+ – A2.

Realizacja zajęć:

Realizacja zajęć planowana jest w systemie niestacjonarnym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (z uwzględnieniem świąt i przerwy międzysemestralnej).
Kurs obejmuje 150 godzin dydaktycznych, w tym rozwijanie podstawowych umiejętności mówienia i pisania, jak również czytania ze zrozumieniem. Integralną częścią kursu są zajęcia na platformie Moodle (e-learningowej) z zakresu fonetyki jęz. angielskiego oraz rozumienia ze słuchu, które stanowią ok. 30% ogółu zajęć.

Koszt kursu: 1 200 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS EGZAMINACYJNY.

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zewnętrznego (FCE lub IELTS), który upoważni w świetle obowiązujących przepisów do nauczania języka angielskiego dzieci  w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Efektem kursu będzie podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników tak, aby byli w stanie bez przeszkód zdać rzeczony egzamin na satysfakcjonującym poziomie.

Realizacja zajęć:

Realizacja zajęć planowana jest w systemie niestacjonarnym – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (z uwzględnieniem świąt i przerwy międzysemestralnej).

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym rozwijanie strategii egzaminacyjnych w zakresie mówienia i pisania, jak również czytania ze zrozumieniem. Integralną częścią kursu są zajęcia na platformie Moodle (e-learningowej) z zakresu rozumienia ze słuchu oraz stosowania struktur językowych, które stanowią ok. 30% ogółu zajęć.

Koszt kursu: 1 000 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA: