Studia Podyplomowe – terminy zjazdów

semestr zimowy

1. 15 – 16.10.2016

2. 29 – 30.10.2016

3. 26 – 27.11.2016

4. 10 – 11.12.2016

5. 21 – 22. 01.2017

6. 04 – 05.02.2017

semestr letni

1. 18 – 19.02.2017

2. 04 – 05.03.2017

3. 18 – 19.03.2017

4. 01 – 02.04.2017

5. 13 – 14.05.2017

6. 27 – 28.05.2017

Studia Master of Business Administration – terminy zjazdów

semestr zimowy

1. 22 – 23.10.2016

2. 26 – 27.11.2016

3. 10 – 11.12.2016

4. 21 – 22.01.2017

5. 04 – 05.02.2017

6. 18 – 19.02.2017

semestr letni

1. 04 – 05.03.2017

2. 18 – 19.03.2017

3. 01 – 02.04.2017

4. 22 – 23.04.2017

5. 13 – 14.05.2017

6. 27 – 28.05.2017