Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • życiorys zawodowy (CV)
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Planowane terminy zjazdów na studiach podyplomowych

semestr I
1) 24 – 25.10.2015
2) 14 – 15.11.2015
3) 28 – 29.11.2015
4) 12 – 13.12.2015
5) 19 – 20.12.2015
6) 23 – 24.01.2016

semestr II
1) 27 – 28.02.2016
2) 12 – 13.03.2016
3) 02 – 03.04.2016
4) 16 – 17.04.2016
5) 07 – 08.05.2016
6) 21 – 22.05.2016

Planowane terminy zjazdów na studiach MBA

semestr I
1)  17 – 18.10.2015
2)  07 – 08.11.2015
3)  21 – 22.11.2015
4)  05 – 06.12.2015
5)  16 – 17.01.2016
6)  30 – 31.01.2016

semestr II
1) 27 – 28.02.2016
2) 12 – 13.03.2016
3) 02 – 03.04.2016
4) 16 – 17.04.2016
5) 07 – 08.05.2016
6) 21 – 22.05.2016


Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się niezwłocznie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Telefonu

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSFIZ w Białymstoku w celu przedstawienia mi oferty studiów podyplomowych.