Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się do 30 września 2016 r. – wpisowe tylko 0 zł.

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • życiorys zawodowy (CV)
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Planowane terminy zjazdów na studiach podyplomowych

1) 15 – 16.10.2016 (ruszają SP Kadry i płace – praktyka stosowana oraz SP Menedżerskie)

2) 29 – 30.10.2016 (ruszają pozostałe kierunki SP)

3) 26 – 27.11.2016

4) 10 – 11.12.2016

5) 21 – 22.01.2017

6) 04 – 05.02.2017

1) 11 – 12.03.2017

2) 25 – 26.03.2017

3) 08 – 09.04.2017

4) 22 – 23.04.2017

5) 06 – 07.05.2017

6) 20 – 21.05.2017

Planowane terminy zjazdów na studiach MBA

1) 22 – 23.10.2016

2) 26 – 27.11.2016

3) 10 – 11.12.2016

4) 21 – 22.01.2017

5) 04 – 05.02.2017

6) 18 – 19.02.2017

1) 11 – 12.03.2017

2) 25 – 26.03.2017

3) 08 – 09.04.2017

4) 22 – 23.04.2017

5) 06 – 07.05.2017

6) 20 – 21.05.2017

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się niezwłocznie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Telefonu

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSFIZ w Białymstoku w celu przedstawienia mi oferty studiów podyplomowych.