Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • CV (tylko studia MBA)
  • dokument tożsamości (do wglądu)

Planowane terminy zjazdów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Semestr zimowy:

1)      12 – 13.10.2019

2)      26 – 27.10.2019

3)      16 – 17.11.2019

4)      30.11 – 01.12.2019

5)      14 – 15.12.2019

6)      18 – 19.01.2020

7)      01 – 02.02.2020

Semestr letni:

1)       15 – 16.02.2020

2)       07 – 08.03.2020

3)       21 – 22.03.2020

4)       04 – 05.04.2020

5)       16 – 17.05.2020

6)       30.05.2020

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się niezwłocznie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Telefonu

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSFIZ w Białymstoku w celu przedstawienia mi oferty studiów podyplomowych.