Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kopia dowodu osobistego

Planowane terminy zjazdów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

semestr zimowy

 1.  13-14.10.2018
 2.  27-28.10.2018
 3.  24-25.11.2018
 4.  08-09.12.2018
 5.  12-13.01.2019
 6. 26-27.01.2019
 7.  09-10.02.2019

semestr letni

 1. 23-24.02.2019
 2.  09-10.03.2019
 3.  23-24.03.2019
 4.  06-07.04.2019
 5. 11-12.05.2019
 6.  25-26.05.2019
 7. 08-09.06.2019

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się niezwłocznie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Telefonu

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSFIZ w Białymstoku w celu przedstawienia mi oferty studiów podyplomowych.